|| ||

Te veel of teveel reclame?

Roestvrij Taal 10 juni 2015

Te veel of teveel reclame?

Het juiste antwoord is te veel reclame.

De regel hiervoor is eigenlijk heel simpel. Als je te veel gebruikt in de betekenis van meer dan nodig, schrijf je de woorden los. Bijvoorbeeld in de volgende zinnen:

  • Je kunt nooit te veel vrienden hebben.
  • Voor onze klanten is niets ons te veel.

Als ezelsbruggetje: kun je in plaats van te veel ook te weinig op dezelfde plaats in de zin schrijven? Dan komt er een spatie na te.

Je schrijft teveel alleen als één woord wanneer het een zelfstandig naamwoord is: als je er ‘het’ of ‘een’ voor kunt zetten. Ook hier een tweetal voorbeelden:

  • Er is een teveel aan reclame op televisie.
  • Het teveel aan energie kan daardoor afnemen.

 

« terug naar het overzicht